martes, 24 de marzo de 2009


titol:explosió
descripcio general: a la foto es veu una explossio da lluny i una persona de prop
tipus de pla: gran pla general
llum:la llum es fosca
colors:els colors son foscus
enquadrament:el enquadrament es vertical
opnio: la foto esta molt be feta

No hay comentarios:

Publicar un comentario